Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ŞARTLI YARDIM NEDİR?


Marshall Planının ilk zamanlarında uygulanmıştır.

Şartlı Yardım mekanizması, şöyle özetlenebilir:

Marshall Planının yürürlüğe konulduğu yıllarda, Avrupa ülkelerinden bazıları dolar sıkıntısı çekiyorlardı. Fakat Avrupa haritasında yer almış bulunan ve dolardan başka her türlü dövizin susuzluğunu duyan memleketler de vardı.

Bir misal verelim;

Şartlı Yardım hükümleri dairesinde İngiltere’ye dolar tahsis edilince, bu işleme paralel olarak İngiltere’nin meselâ Türkiye’ye sterling yardımı yapması isteniyordu, İngiltere aldığı dolarla ithalât yapmak ve ayrıca Türkiye’ye mal satmak imkânını elde ediyordu.

Almancası : Hilfe unter Bedingungen.

Fransızcası : aide conditionnelle.

İngilizcesi : tied aid.

(Bk; milletlerarası iktisadî işbirliği, Amerikan Yardımı, Marshall Planı).