Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SATIŞLARIN YÜZDESİ YÖNTEMİ NEDİR?


Finansal gereksinimi çeşitli bilanço kalemlerini satışların bilanço kalemlerini satışların bir yüzdesi olarak ifade eden ve daha sonra bu yüzdeleri gelecekte beklenilen satışlarla çarparak proforma bilançoyu düzenleyen tahmin yöntemi.