Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ŞEFFAFLIK NEDİR?


Piyasa durumunun satıcılar ve alıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek berraklıkta olmasıdır.

Tüketicinin fiyat ve kalite hakkında açık fikir sahibi bulunması, piyasa şeffaflığına bağlıdır. Şeffaf bir piyasada, herkes hangi malı nerede ve kaça bulabileceğini genellikle kestirebilir.

Almancası : Transparenz.

Fransızcası : marche transparent

İngilizcesi : perfect knowledge.

(Bk; tam rekabet, serbest rekabe).