Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ŞEKİL YÖNÜNDEN KONTROL NEDİR?


Bir prosedürün ya da dokümanın şekil yönünden kontrolüdür.