Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SEMPATİ GREVLERİ NEDİR?


Başka bir işyerinde veya işkolundaki grevin başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla işçilerin giriştikleri kanunsuz bir toplu mücadele hareketidir.

Grevin unsurlarından biri de meslekî amaçtır. Çalışma ve yaşama şartlarını korumak ve geliştirmek için işçilerin topluca giriştikleri bu hareketin işverene karşı olması gerekmektedir. Genellikle kanun dışı sayılan sempati grevlerinde ise işçilerin kendi işverenleri ile herhangi bir uyuşmazlıkları mevcut değildir. Başka işyerlerin deki işçilerin giriştikleri grevin başarı şansını yükseltebilmek için bu hareketi yapmaktadırlar.

Sempati grevleri işçiler arasında sınıf şuurunu canlandırabilmek, dayanışmayı kuvvetlendirebilmek amacıyla geçen asırda ihtilâlci sendikacılık görüşünü savunanlar tarafından bilhassa tavsiye ve teşvik edilmiştir. Bu sebeple bu gibi grevlere dayanışma grevleri de denilmektedir.

Türk mevzuatında sempati grevleri kanunî grevlerden sayılmamıştır.

Almancası : Sympathiestreik, Solidaritâsstreik.

Fransızcası : greve de soiidaritâ.

İngilizcesi : sympathy strike.

(Bk; grev, grev nevileri, sempati lokavtları).