Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ŞER'Î VERGİLER NEDİR?


Osmanlı imparatorluğunda tatbik edilen vergilerden, seri kaidelere yani dini esaslara dayananlara verilen genel addır. Bu vergiler başlıca dört tanedir: Zekât, öşür, haraç ve cizye.

Zekât İslamiyet’in en esaslı ve yaygın vergisidir. Birçok çeşitleri vardır. Cebre dayanan bir vergidir. Geliri başlıca muhtaç ve fakir kimselere tahsis olunurdu.

Öşür, Müslüman yurttaşların elindeki topraktan alınan devlet hissesidir. Mamafi öşür, İslâmiyet’ten önce de mevcut olan bir vergidir.

Haraç, Müslüman olmayan yurttaşlarda bırakılan topraklardan alınan devlet hissesidir. Öşür gibi haraç ta değişik nispetlerde tarım ürününden alınırdı.

Cizye de Müslüman olmayanlardan ve askerlik yapmamalarına karşılık alınan bir vergi idi. Bir baş vergisi niteliğinde olmakla beraber, mükellefin malî durumuna göre farklılaştırılmıştı.

(Bk; Aşar, Örfî Vergiler).