Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERBEST BÖLGELER SERBEST LİMANLAR ve SERBEST ŞEHİRLER NEDİR?


Millî gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idarî statüye bağlı yerlerdir, Vergi kanunları ile parafiskal yükümlülük buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.

Vergi yükünün, ticaret kısıtlamalarının, parafiskal yükümlülüklerin ve bürokratik kontrolün kaldırılması yahut çok hafif tutulması, buralarda ihracata dönük faaliyeti geliştirmeğe uygun koşullar yaratabilir. Hamburg ve Cenova limanları ile Hong Kong ve Penang, serbest bölge, liman ve şehirlerin iktisadî bakımdan temin ettikleri faydalara örnektirler.

Serbest bölge, Türkiye’nin ve diğer bazı ülkelerin kabul ettikleri dar anlamlı tanıma göre, içinde ikamete müsaade edilmeyen ufak bir arazi parçasıdır. Limanın bir kesiminden yahut depolama tesisleri ile bazı sanayi kuruluşlarından ibarettir. Buralarda hangi mal türlerine ait antrepo hizmetleri (deposito franco) ve sanayi işlemleri yapılabileceği hükümetlerce tayin edilir.

Serbest limanlar ise, bütün bir şehiri veya daha geniş bir alanı kapsayabilir.

Serbest bölgeler, ticari ve sınai olmak üzere ikiye ayrılabilir. Serbest ticaret bölgelerinde ayrıca ambalajlama, triyaj, standardizasyon, harman gibi işlemlere müsaade edilebilir. Serbest sanayi bölgelerinde ise; imalât, montaj ve diğer endüstriyel faaliyet için tesisler kurmak mümkündür.