Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ŞEREFİYE NEDİR?


Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, genellikle belediyeler tarafından yapılan altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden dolayı gayrimenkullerinin değerinde artış olan mülk sahiplerine salınan mükellefiyettir. Meselâ yeni bir yol yapıldığı yahut eski bir yol iyileştirildiği vakit bunun üzerinde yer alan evler, dükkânlar, arsalar, tarlalar v.s değer kazanmaktadır. Bu değer kazanma sadece, devletçe yapılan işin neticesinde gerçekleşmektedir. Bu itibarla elde edilen değerin bir kısmın devlet yahut hizmeti yapan kâmu tüzel kişi tarafından alınması haklı hatta zarurî bulunmaktadır.

Şerefiyeler bu mahiyetleriyle, altyapı ve bayındırlık hizmetlerinin finansmanını da kolaylaştırmaktadırlar. Gerçekten, şerefiye alınabilmesi, söz konusu hizmetlerin yapılmasını mümkün kılmakta veya hiç değilse kolaylaştırmaktadır.

Şerefiye, vergi gibi ödenmesi mecburi olan bir mükellefiyettir. Hiç bir ihtiyarîliği yoktur. Vergiden farkı, karşılığında bir hizmetin mevcut olmasıdır. Ancak bu hizmet dahi mükellef tarafından istenmiş olmaktan çok devlet tarafından kararlaştırılmıştır.

Almancası : Sonderumlage.

Fransızcası : core immobilıére.

İngilizcesi : speciai assessment.

(Bk; harç, vergi).