Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE BİRİKİMİ NEDİR?


Ekonomik kalkınmanın stratejik faktörlerinden biridir. Sermayenin kaynağı tasarruftur. Sermaye birikimi için tüketimin ertelenmesi gereklidir. Zira tasarruf, aslında gelirin tüketilmeyen kısmıdır. Bu durumu daha belirgin biçimde ortaya koyabilmek için basit bir denklemle ifade etmek mümkündür.

Ertelenen Tüketim = Tasarruf = Yatırım için kullanılabilir sermaye

Tasarruf iradi olabildiği gibi mecburî de olabilir. Oto-finansman ve vergiler mecburî tasarrufun tipik araçlarıdır.

Az gelişmiş ülkelerin darboğazlarını belirtmek hedefini güden fakirliğin kapalı çemberlerinden biri de tasarruf ve sermaye durumudur. Az gelişmiş ülkelerde gelir seviyesinin düşük olması, tasarruf imkânlarını son derece kısıtlamaktadır. Tasarrufun az olması, sermaye birikimini engellemekte ve buradan, yatırım seviyesinin yetersizliği (düşüklüğü) ortaya çıkmakta ve nihayet bunun yansıması olarak gelir seviyesinin düşüklüğüne, yani ilk başlangıç noktasına gelinmektedir.

Almancası : Kapitalakkumulation.

Fransızcası : accumulation du capital.

İngilizcesi : accumulation of capital.