Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE VERGİSİ NEDİR?


Servet vergilerinin bir türüdür. Sermaye vergisi, servetin iktisadî amaçlarla üretimde kullanılan kısmına konulan vergidir. Servetin hepsi üretimde kullanılmadığı için sermaye vergisi konusu, genel bir servet vergisinin konusundan esas itibariyle daha dardır.

Sermaye vergisi, genel servet vergisinden ve gayrimenkul gibi servet parçalarından alınan vergilerden farklı olarak her yıl değil, istisnai hallerde ve bir defalık alınır. Verginin oranları da bu yüzden yüksektir. Bununla beraber çağımızda hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Çok az olan eski uygulamalar da siyasî sebeplerle yahut savaş dolayısiyle girişilmiş borçların ödenmesi gayesine bağlanabilir.