Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SEVK SONRASI FİNANSMAN NEDİR?


Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.