Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİBERNETİK NEDİR?


Eski Yunanca'da kubernetes kelimesinden gelmektedir. Kubernetes. pilot yahut kılavuz demektir.

Bu kelime 1947 de Amerikalı matematikçi Nobert Wicner tarafından yeni bir çığırı ifade etmek üzere kullanılmıştır. Nohert Wiener. CYBERNETICS adlı eserinde, makinelere yaptırılacak enformasyon tahlillerinin ve aldırılacak icraat kararlarının prensiplerini anlatmıştır.

Sibernetik, ikinci Dünya Savaşının tecrübelerine dayanan bir ilimdir.

Sibernetik faaliyetinin iki safhası vardır.

Birincisi, bilgilerin toplanması ve tasnif edilmesidir.

İkincisi, bilgilerin ihtimali hesaba ve Oyun Teorisine dayanarak değerlendirilip sonuca varılmasıdır. Makine, bu safhada insan aklının benzeri olarak nitelendirilen, ancak çok geniş ihtimalleri ve malzemeyi kapsayan bir tahlil operasyonunu gerçekleştirmektedir.

Sibernetik, insan tarafından programlanmış ciharların insan kapasitesi üstünde bir süratle ve insanların erişemiyecekleri bir hafıza gücü ile işlemesine, mantıkî bir operasyonla karara varmasına ilişkin konuları incelemektedir.

Otomasyon, Sibernetik ilminin kazandırdığı imkânlarla geliştirilmiştir.

Almancası : Kybernetik.

Fransızcası : cybernétique.

İngilizcesi . cybernetics.

(Bk: enformasyon, enformatik, otomasyon).