Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİMETRİ NEDİR?


Bir seriyi teşkil eden hadleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım, 0 ile n - 1 arasındaki tam sayılı değerlerden herhangi biri k ise ve Xk+1-X1=Xn-Xn-k eşitliği sağlanıyorsa serinin simetrik olduğu söylenir.

Örneğin; 5, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 27 serisinde, k=3 ise Xk+1-X1 = 15 - 5 =10; Xn -Xn-k = 27 - 17 = 10 olduğundan simetri vardır.

Almancası : Symmetrie.

Fransızcası : symétrie.

İngilizcesi : symmetry.

(Bk; asimetri).