Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİNSİ ENFLÂSYON NEDİR?


SİNSİ ENFLÂSYONda, fiyat yükselişi yavaştır ve nisbeten az göze çarpar.

Harcamalar fazlasının genel denge üzerindeki hafif dereceli baskısı, mutedil maliyet artışları ve gelir dağılımında büyük kütle yararına meydana gelen değişiklikler SİNSİ ENFLASYON nedenleri arasındadır.

Bu tür enflâsyonun hızı tasarruf plasmanlarının getirdiği net faiz oranını aşmadıkça, para erozyonu söz konusu olmaz.

Almancası : unsichtbare Inflation.

Fransızcası : infiation larvée.

İngilizcesi : creeping infiation. hidden infiation.