Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ŞİŞİRİLMİŞ SERMAYE NEDİR?


Bir şirket kurulurken arsa, bina veya makine gibi mal olarak ödenmiş aynî mahiyetteki katılma payı karşılıklarının gerçek değer üstünde kayıtlara geçirilmesi ile meydana gelir.

Almancası : vorgetauschtes Kapital.

Fransızcası : capital soufflé.

İngilizcesi : watered capital.

(Ek: aktif, bilânço).