Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİSTEM TABANLI DENETİM NEDİR?


Denetçinin denetlenenin sistemlerini, özellikle iç kontrol sistemlerini incelediği, iç kontrol sistemlerinin güçlü ve/veya zayıf noktalarını belirlediği ve daha sonra da bunun ışığında kanaat üretmesi için gerekli denetim çalışmasının yerini, niteliğini ve kapsamını tayin ettiği denetim türüdür. 

İngilizcesi; System-Based Audit