Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ NEDİR?


Devlet teşkilatı içinde yer almayan, kendi idari ve mali bağımsızlığı olan, kamu yararına hizmet verdiği Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen ve kar amacı gütmeyen hükmi şahsiyeti haiz kuruluşlar.