Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOFİSTLER SAFSATACILAR NEDİR?


İktisadî düşünce tarihinin başlangıcını temsil etmektedirler

Önceleri Eski Yunanlılar bir kimsenin akıllı ve faziletli olduğunu belirtmek üzere bu kelimeyi kullanırlardı. Fakat Filozoflarla mücadelelerinden sonra, Sofizm kelimesi lasit ve altadıcı bir muhakeme tarzının sembolü haline gelmiştir.

Sofistlerin en tanınmışları şunlardır: Thrasy- maque. Critias, P rot agora s, Georgias ve Callicles Sofistler, bir prensip meselesinde, Yunan Filozoflarından kesin olarak ayrılmışlardır. Filozoflar, dünya nimetlerine sırt çevirmiş ve gerçeği aramak zorunluluğuna inanmış kişilerdi. Sofistler ise, insanların menfaatlerini düşünmelerini tabiî saymaktaydılar. Gençlerin faydasız felsefe konularile değil, hayatta başarı kazanmağa yarayacak pratik bilgilerle yetişmelerine taraftardılar.

Sofistler, Yunan Filozoflarile aralarındaki anlaşmazlıkta, bir yönden hiç şüphesiz haklıydılar. Yaşadıkları çağın iktisadî devrimini Filozoflardan daha iyi anlaşmışlardı. Ticaret hayatındaki canlanışın ve gelişmenin iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorlardı. Dış ticaretin sitelere refah getireceğini söylüyorlardı. Halkın yabancı tacirlere düşmanlık beslemesini yersiz bir davranış sayıyorlardı.

Ancak Filozofların açtıkları şiddetli kampanya ve Sokrat'ın münazaralardaki üstünlüğü Sofistleri yıpratmış ve itibardan düşürmüştür. Tartışmalarda mantık oyunlarına başvurmalar, hakikatleri oportünist bir zihniyetle çiğnemeleri ve haklı çıkmak için her türlü dil oyununu mubah saymaları haklarında güvensizlik uyanmasına sebebiyet vermiştir. Atinalılar, Sofistlerin temenni ettikleri yoldan yürümüşler, fakat Filozofları alkışlamışlardır.

Almancası : Sophist.

Fransızcası : sophiste.

İngilizcesi : Sophist.

(Bk; Sokrat, Eflâtun. Aristo).