Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SORUŞTURMA NEDİR?


Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre. Denetim süreci içerisinde denetçinin ilgililerden işlemlerle ve konularla ilgili olarak yazılı veya sözlü bilgi almasıdır.

İngilizcesi; Investigation