Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL ALTERNATİF MALİYET NEDİR?


Bir ekonomide tüm üretim imkânlarıyla, herhangi bir mal grupunun üretimindeki artışın ancak diğer bir mal grubunun daha az üretimi sonunda ortaya çıkabileceğini belirtir.

Diyelim ki, bir ekonomide iki çeşit (A) ve (B) mal'ı üretilmektedir. Ekonomi, tüm imkânlarını A malının üretiminde kullanırsa, B'nin üretimi sıfır veya B malının üretiminde kullanırsa, A'nın üretimi sıfır olacaktır. Eğer üretimi sıfır olan maldan da üretilmek isteniyorsa, bu durum, ancak bütün imkânların tahsis edildiği diğer malın üretimini kısmakla gerçekleştirilebilir.

İşte, üretiminden vazgeçilen kısım, diğer maldan ilâve üretilen kısmın sosyal alternatif maliyetidir. Demek ki, belirli üretim imkânlarıyla, alternatif üretim imkânlarından birinin seçilmesi halinde, üretimi arttırılan malın sosyal alternatif maliyeti, diğer malın üretimindeki azalan miktardır.

Almancası : soziale Alternativkosten.

Fransızcası : coût alternatif social.

İngilizcesi : social alternative cost.