Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL MALİYET NEDİR?


Son zamanlarda geliştirilen fayda-,maliyet tahlillerinde gözetilmektedir. Meselâ, bir metro'nun yapım kararı, yalnız metronun kaça m3İ olacağını değil, aynı zamanda sosyal maliyetini de kapsamalıdır. Burada metronun civarındaki evlerde oturanların gürültüden gece uykularının aksamasını nakdî olarak ölçmek zordur. Ancak, metro'nun yapımıyla zamandan yapılan tasarruf veya metro'nun geçtiği hatlara tekabül eden yollarda daha az otomobillerin geçmesiyle trafiğin hafiflemesi ve böylece daha az trafik kazalarının olması ihtimali hesaplanabilir. İşte, çeşitli projeler arasındaki bu tip faydaların mukayeseleri, kamu otoritelerini, metro kararına yöneltebilir.

Almancası Sozialkosten.

Fransızcası : cout sociai.

İngilizcesi : social cost