Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL MUHASEBE NEDİR?


Milli gelir ve harcama hesaplarının ekonominin değişik sektörleri arasındaki işlemlerinin göstergesidir. Her sektörün veya sektör içindeki parçaların girdi, kaynak ve çıktılarının dağılımını göstermek amacıyla matrix tablolar hazırlanır. Örneğin üretim dikkate alındığında hazırlanan tablolarda, her sanayiinde ne kadar yerli ne kadar ihtal girdi kullanıldığı, temerrütlere maaş ve ücretlere ne kadar ödemede bulunulduğu, çıktıların ne kadarının diğer endüstrilere satıldığı, ne kadarının devletçe tüketildiği ve ne kadarının da ihraç edildiği gösterilmektedir.