Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL REFAH DEVLETİ NEDİR?


İktisat siyasetinin Büyük Buhran ve ikinci Dünya Savaşı sonrasındaki özelliklerindendir. Sosyal yardım harcamalarının arttırılmasıyla halkın sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında minimum garantilerin gerçekleştirilmesi sağlanmak yoluna gidilmiştir. Zamanımızda transfer harcamaları büyük ölçüde artma eğilimindedir. Bunlara ilâveten, vergileri farklılaştırma politikası yoluyla çeşitli gelir sınıfları arasın da gelirin yeniden paylaşımı ile ilgili uygulamaları da modern refah devletinin faaliyetlerine dahil etmek gerekir.

Almancası : Wohlfahrtsstaat.

Fransızcası : état social.

İngilizcesi : social vvelfare stare.