Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYALiZM'in İKTİSADİ TEMEL YASALARI NEDİR?


J. V. Stalin tarafından ifade edilmiştir.

Stalin, kapitalist ekonomilerde ergeç plancılık sisteminin uygulanacağına inanıyordu.

Sosyalizme götürecek gelişmelerin sonucunu, aşağıdaki sözlerle özetlemişti: Sosyalizm'in temel yasalarından biri, millî ekonominin PLANLI ve ahenkli gelişimini gerçekleştirmektir.

İkinci yasa, Sosyalizmin teknik üstünlüğüne dayanarak bütün toplumun durmaksızın artan maddî ve kültürel ihtiyaçlarına en yüksek tatmin olanaklarını sağlamaktır.