Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOVIET NEDİR?


Şûra veya «konsey» anlamına gelen Rusça bir kelimedir.

Rusya’da işçi ve asker delegelerinden kurulu siyasî heyetlere Soviet denilmektedir.

Sovyet'ler, 1917 den itibaren Marksist hiyerarşinin taban dokusunu teşkil etmiştir.

1917 ihtilâllerinin başarılmasında ve Lenin'in iktidarı almasında Sovyet'lerin rolü olmuştur. 1918 Anayasası, Sovyet'leri temel siyasî örgüt durumuna geçirmiştir. Ve devletin resmî adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği olarak tescil edilmiştir.

(Bk: Lenin, Rus İhtilâli).