Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SPEKÜLASYON SAİKİ NEDİR?


SPEKÜLASYON SAİKİnin nedeni, piyasanın ileride nasıl bir gelişme izleyeceğini tahmin ederek bir yarar sağlamak ümididir.

Spekülâsyon saikinin Likidite Tercihine etkisi, ihtiyat ve muamele saikinden kuvvetlidir, ileri organizasyon aşamasına erişmiş piyasalarda, spekülâsyon saiki ile faiz haddi ve para değeri arasındaki ilişki daha barizdir.

Keynes, spekülasyon saikinin rolünü ve önemini Likidite Tercihi Teorisinde belirtmiştir.

Almancası : Spekülationsmotiv.

Fransızcası : motif de speculation.

İngilizcesi : specuiatıve motive.

(Bk: Likidite Tercihi Teorisi, para tutma saikleri, Likidite Tuzağı).