Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STAGFLASYON NEDİR?


Hızlı enflasyonda iç piyasanın darboğaza sürüklenmesidir. Bir yandan fiyatlar yükselirken öbür yandan işsizliğin artması, üretimin azalması, yatırımların duraklaması stagflasyonun tipik belirtileridir. Stagflasyon, talep enflasyonunun değil, maliyet enflasyonunun bir sonucudur. Devalüasyon, markup, vasıtalı vergilere ve tekel maddelerine, zam, yüksek oranlı kredi faizi stagflasyon ortamının belirmesini etkileyebilir. Hammadde, ara malı, kredi faizleri ve toplu sözleşmeler dolayısıyla girdi maliyetlerinin kabarması yatırımları engellediği zaman da, stagflasyon olabilir.

Fransızcası: Stagflation.

İngilizcesi Stagflation.

(Bk.. enflasyon, maliyet enflasyonu talep enflasyonu, petrol şokları).