Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STALİN (Josef Vissarionoviç Cugeçvili) NEDİR?


Komünist lider ve Rus devlet adamıdır.

1879-1953 yıllarında yaşamıştır Tiflis Seminerin den Sosyalizm tahrikçiliği dolayısile çıkartılmıştır. Sibirya'ya sürülmüştür. 1904 de kaçarak, Bolşeviklere katılmıştır. 1905 ihtilâlinde, terrorrist eylemlerin organizasyonu ile uğraşmıştır Lenin ile beraber çalışmıştır. Bakû'da, 1907 grevlerini körüklemiştir. Politbüroya seçilmiştir. Çelik Adam anlamına yelen Stalin lâkabını almıştır. Bolşeviklerin yayım organlarını yönetmiştir. 1917 deki Mart İhtilâlinde önemli rol oynamıştır. 1922 de Komünist Partisinin Genel Sekreteri olmuştur. Zinoviev ve Kamenev ile troika denilen üçlü bir grup teşkil etmiş ve Troçki'ye cepbe almıştır. 1924 Ocak ayında, Lenin'in yerine geçmiştir.

Beş yıllık planların hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamıştır. Harp sanayiine ve ağır sanayie önem vermiştir. Halkı ağır iktisadî fedakârlıklara katlanmağa zorlamıştır. Tarımı kollektifleştirmiş ve köylülerin mukavemetini kırmıştır Milyonlarca insanın kanını dökmüştür. Muhaliflerini ortadan kaldırmıştır. Büyük bilgin Kondratielf’in ölümünden sorumludur. Dış politikada, bir koyu Rus milliyetçisi olarak hareket etmiştir. Rusyayı kapalı ekonomi sistemine sokmuştur ikinci Dünya Savaşını başarı ile yönetmiştir. 1943 de Komintern'i lâğvetmiş ve 1947 de Komünist Enternasyonalini Kominform adı ile tekrar canlandırmıştır. Savaştan sonra şiddetli iktisadî buhranların Kapitalizmi sarsacağını düşünmüştür. Ölümünden sonra, aleyhine şiddetli bir kampanya açılmıştır.

Birçok eserleri vardır. Marksist-Leninist doktrinin başlıca teoricileri arasındadır. Fikirlerinden bazı örnekler verelim:

“Kapital cephesini, emperyalizmin en zayıf halkasından vurmak lâzımdır. Kapitalizmin fazla gelişmediği bir ekonomide de İhtilâl patlayabilir ve başarıya ulaşabilir. Ütopist fikirler yerine, operatil ideoloji benimsenmelidir. Marksizmin, ütopist unsurları yerine geleneksel Rus milliyetçiliği ve vatanseverliği tercih edilmelidir. Komünizm eşitlik demek değildir. Devlet otoritesi mutlak olmalı ve herşeyin üstünde tutulmalıdır”

(Bk; Lenin, Komünizm, Troçki kondralieff, Rus ihtilâli).