Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STERLİNG BÖLGESİ ve STERLING BLOKU NEDİR?


Paralarını İngiliz lirasına bağlamış ülkelerin aralarında kurdukları bir dış ödemeler dayanışma sistemidir.

Sterling Alanı, Sterling Bölgesi veya Sterling Bloku gibi adlar taşımış olan bu sistemin tarihçesi, üç döneme ayrılabilir:

Birinci Dünya Savaşından önce, Büyük Britanya hâkim ekonomi durumunda idi. Londra, dünyanın mali merkezi idi. Milletlerarası ödeme aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılan başlıca para, sterling idi Dominyonların, sömürgelerin ve diğer birçok ülkelerin likidite rezervleri sterling olarak Londra'da tutuluyordu.

Dünya Savaşları arasındaki dönemde, Amerika ikinci bir hâkimiyet kutbu olarak belirmiştir. Dolar da, milletlerarası ödeme aracı olarak kullanılmağa başlamıştır. Sterling alanı. Kanada hariç Ccmmonwealrh, bazı Avrupa ülkeleri, Japon ya ve Arjantin ilh. gibi ülkelerle sınırlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşından sonra, dolar hâkim para olmuştur. İngiltere, İrlanda, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Rodezya - Nyasalarıd Federasyonu, Güney Afrika, Irak, Aden, Birmanya, Seylan, Hindistan, Pakistan, Doğu İngiliz Afrikası, Kıbrıs, Gnana, Hong Kong, Jamaika, Malezya, Malta. Maurice Adası, Nijerya, Sierra Leone ve Trinite dünya ticaretinin yaklaşık olarak beşte birinden biraz fazlasını temsil eden bir alanda Sterling Bölgesini devam ettirmişlerdir. Bu dönemde, Sterling Bölgesi, belirli bir statüsü olmayan bir fiilî işbirliği karakteri arzetmiştir.

Almancası : Sterlingblock, Lânder des Ster- lingblocks.

Fransızcası : Zone Sterling, Bloc Sterling.

İngilizcesi : Sterling Area. Sterling Bloc. scheduled territories.

(Bk; İngiliz lirası).