Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STRATEJİK PLANLAMANIN DENETİMİ NEDİR?


Kuruluşun ana (genellikle uzun vadeli) hedeflerinin gerçekleştiğini ve kaynakların elde edilmesine, kullanımına ve elden çıkarılmasına yönelik politikalara ve stratejilere uyulduğunu sağlamayı konu alan denetim yöntemidir.

İngilizcesi; Strategic-Planning Audit