Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STURGES KURALI NEDİR?


Derleme neticesinde elde edilen verilerin olayı teşkil eden birimlerin vasıf ve şıklarına göre homogen gurup veya sınıflara ayrılması sırasında teşkil edilecek sınıfların sayısı veya büyüklüğü hususunda kesin bir kaide yoktur. Bu işlem herşeyden önce olay hakkındaki bilgi ve tecrübelere, takriben bazı prensiplere göre yapılır. Bu prensiplerden biri serideki en yüksek değer (Xmak) ile en düşük değer (Xmin) arasındaki mutlak farkın kabul edilen sınıf aralığına bölünmesiyle elde edilen kıymetin sınıf sayısını vereceği şeklindedir. Meselâ, bir seride Xmak-Xmin = 195 - 72 = 123 ise, sınıf aralığı 10 kabul edilirse, teşkil edilecek sınıf sayısı  ; sınıf aralığı 5 kabul edilirse 25 olacaktır.

Bu konuda bir diğer prensip STURGES kuralı (1926) adını alır ve S sınıf fasılasını gösteriyorsa  ile hesaplanır. N terim sayısıdır.

Almancası : Sturgesche Faustregel.

Fransızcası : principe de Sturges.

İngilizcesi : Sturges rule.

(Bk: tasnif).