Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SUÇ DUYURUSU RAPORU NEDİR?


Gerek memurlar gerekse gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 1567 sayılı Kanun ile Bankalar Kanunu kovuşturma usulüne girmeyen ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin olarak (6) Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen raporlardır.Memurlar ve kamu görevlilerini kapsamayan suç duyurusu raporları ise doğrudan ilgili kontrolör tarafından yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gizli ve ivedi olarak gönderilir.