Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SUPERMARKET NEDİR?


İkinci Cihan Savaşından sonra yayılmağa başlamış bir satış tekniğidir.

Bu tip satış organizasyonu kurmak fikrinin ilham kaynağı, Doğu ülkelerinde ilkçağlardan beri bilinen pazar yerleridir.

Supermarket'in özellikleri şunlardır :

ı) Pazar yerlerinde olduğu gibi, çok sayıda mal çeşidi vardır. Bu mallar, sürümü kolay olan nevilerden seçilmiştir. Bütün mallar, müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmektedir.

ii) Supermarket daima geniş bir yüzölçümü kaplar. Çok sayıda müşterinin park yeri bulması, kolaylıkla mağazaya girip çıkması, bir kattan diğerine zahmetsizce yürüyen merdivenlerle geçebilmesi temin edilir.

iii)  Müşteriyi mal almağa sevketme tekniği, büyük mağazalardakinin aynıdır. Ancak self-service imkânı burada daha geniştir. Ve mal birimine düşen satış masrafları da, büyük mağazalardakinden azdır.

(Bk: büyük mağazalar).