Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SÜREKLİ DENETLEME NEDİR?


Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter, kayıt ve belgelerinin her yıl denetlenmesidir.