Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SÜREKLİ ENVANTER NEDİR?


SÜREKLİ ENVANTER'de mevcutlarda husule gelen miktar ve değer değişiklikleri fasılasız olarak â jour tutulur.

Almancası : permanente Inventur.

Fransızcası : inventaire permanent.

İngilizcesi : perpetuai inventory system-

(Bk; envanter).