Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SWICTCH NEDİR?


Bir menkul kıymetin satılarak yerine farklı bir menkul kıymetin satın alınmasına nedir. Harcama kaydırıcı politikalar ile ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi de swıtch kavramı ile ifade edilir.