Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TABİİ NÜFUS ARTIŞI NEDİR?


Kısaca bir ülke nüfusunda sadece doğum ve ölüm gibi tabiî sebeplerden ileri gelen değişiklik olarak alınır. Mutlak tabiî gelişme belirli bir devredeki doğum ve ölümler farkı iken (D-Ö), nisbî tabii nüfus artışı ise bu farkın o devrenin ortalama genel nüfusuna bölünmesiyle  elde edilir.

şeklinde yazılabildiği için bu oran genel doğum oranı ile genel ölüm oranı arasındaki fark olarak da tanımlanır. Bu oran göçlerden ileri gelen değişiklikleri hesaba katmaz.

Almancası : natürlicherc Bevölkerungszuwachs.

Fransızcası : taux naturel de croissance.

İngilizcesi : natural rate of population growth.