Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TAKAS MERKEZİ NEDİR?


Borsadaki takas faaliyetleri, Takas Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilir. Takas Merkezi Borsa bünyesinde olabileceği gibi, tamamen veya kısmen bir banka veya sadece takas işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da Takas Merkezi olarak görevlendirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya ve karar vermeye SPK yetkilidir. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin takası Takas Merkezi üzerinden yapılmak zorundadır.

İngilizcesi; Clearing House