Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TAM REKABET NEDİR?


Bir piyasa şeklidir. Tam rekabet piyasasının, tam tersi piyasa şekli, monopoldür. Her iki piyasa şekline, tatbikatta rastlamak oldukça zordur.

Tam rekabet piyasasının meydana gelebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:

Atomisite: Piyasada alıcı ve satıcıları, kendi aralarında fiyatları ve üretim miktarını etkileyemeyecek kadar çok olmasıdır.

Homojenlik: Piyasaya arz edilen bütün malların kalitesi aynıdır. Bir firmanın malları diğerine tercih edilemez. Mallar, kalite farkı yaratacak şekilde ambalaj ve markalarla değiştirilmemelidir.

Serbestlik: Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olmasıdır. Yani bir firmanın piyasaya girmesi veya piyasadan ayrılması serbesttir. Ayrıca firmalar kendileri için gerekli üretim faktörlerini kolayca elde edebilmelidirler.

Akıcılık (seyyaliyet): Arz ve talep akıcı olmalıdır. Diğer bir ifade ile, üretim faktörleri ve malların, bir yerden diğerine hiç bir engele rastlamadan akabilmesidir. Böylece, satıcılar mallarını en yüksek fiyat ödeyebilecek piyasalara götürebileceklerdir.

Şeffaflık: Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bir bilgiye sahip olmalarıdır. Çünkü fiyatlar ve mallar hakkında bilgisi olmayan alıcılar aldanabilirler.

Yukarıdaki şartların gerçekleştiği piyasalara, tam rekabet piyasaları denilir.

Almancası : vollstândige Konkurrenz: vollkommener Wettbewerb.

Fransızcası : concurrence parfaite.

İngilizcesi : pure competııion, perfect comoetition.

(Bk; rekabet, serbest rekabet, firma dengesi, piyasa türleri, akıcılık, atomisite).