Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TASARRUF-YATIRIM EŞİTLİĞİ NEDİR?


Kapalı makro-ekonomi modelinde denge durumunun şartıdır.

Gelirler istihlâk veya tasarruf edilir. Millî geliri Y, tüketimi C ve tasarrufu S ile gösterirsek, bu durum şu formülle belirtilebilir:

y=c+s

İddihar edilen veya âtıl tutulan satınalma gücü bulunmadığı farzedilirse.. Gelirlerin istihlâke harcanmayan kısmı, yatırımlara kullanılır. Yatırımları l ile gösterelim. Gelirlerin istihlâk ile yatırım arasındaki bölünüşünü belirten formül şudur

Y = C+I

Ve dolayısile,

l=S dir.

Yatırım hacminin tasarruf hasılâsı altında bulunduğu bir ekonomide, deflâsyonist eğilimlerle karşılaşılır.

Yatırım hacminin tasarruf hasılasını aştığı açık finansman durumları ise, enflâsyonist eğilimlere yol açar.

Almancası : Keynes'scfıe investitionsgleichung.

Fransızcası : égalité de la formation brüte de capital â l'épargne.

İngilizcesi : savingsinvestment equality.

(Bk; tam istihdam, deflâsyonist açık, enflâsyon, Denk Bütçe Çarpan Teoremi).