Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TAVAN SİSTEMİ NEDİR?


Kuruluşundan 1939 yılına kadar Fransa Bankasının uyguladığı altın karşılıklı emisyon rejimidir. Fransa Bankası, diğer emisyon kurumları gibi tedavüldeki banknotlara belirli bir oranda altın ankesi bulundurmakla yükümlü tutulmamıştır. Fransa Bankası ile hükümet, emisyonun azamî sınırını aralarında anlaşarak tayin etmişlerdir.
Almancası : Stopp-Ausgabe.
Fransızcası : systéme de plafond.
İngilizcesi : ceiling system.