Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TEKNİK YARDIM NEDİR?


Sanayilerini geliştirme yolundaki ülkeleri malî, ticarî ve teknik yönlerden desteklemek üzere alınan tedbirleri ve uygulanan projeleri kapsayan terimdir.

Teknik yardım programları, İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika, Rusya ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmüştür.

1949 da, Amerika'da özel kişiler bir Teknik Yardım Bürosu kurmuşlardır. Daha sonra. Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresi ve iktisadî ve «Special» işler Dairesi faaliyete geçmiştir. 1959 da, bu iki kuruluş ile aynı konularla ilgili diğer çalışmaları birleştirerek koordine etmek üzere Birleşmiş Milletlere bağlı bir Teknik Yardım Operasyonları Bürosu ihdas edilmiştir.

Almancası : technische Hille.

Fransızcası : assistance technique.

İngilizcesi : technical assistance.

(Bk; Amerikan Yardımı).