Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜCRET FARKLILAŞTIRILMASI NEDİR?


Emek birimlerinin yaşa, cinse, kabili yete, sahip olduğu ayırıcı niteliklere vs göre yapılan yaygın bir uygulamadır. Böylece işçilere farklı ücretler üzerinden ödemeler yapılır. Bir varsayım olarak bütün firmaların ayni üretim fonksiyonuna sahip olduklarını kabullenirsek, emek ve dolayısıyla ücret farklılaştırılmasının hiçbir teorik sonuç doğurması beklenmezdi Tek ve aynı bir piyasada, firmalar arasında tam rekabet durumunu meydana getirirdi.

Fakat genellikle firmalar, işçileri farklı kriterlere göre sınıflandırırlar. Meselâ, bir firma bulunduğu yerin işçilerinin bir kısmını diğerlerine tamamen ikame edici nitelikte görüyorsa, bu durum aslında o firmanın belli bir ölçüde monopson kabiliyetini kazandığını gösterir. Ancak, ihtiyaçları bu miktarın üstüne çıkarsa, firma bu takdirde farklı kategoride bulunan işçilere talepte bulunmak zorunda kalabilir. Kısaca, vasıfsız işçi kullanmamak, erkek işçiyi tercih etmek gibi çeşitli şekillerde bir firma tarafından uygulanan farklılaştırma, sürekli bir nitelik taşımaktadır.

Almancası : Lohndilferenzierung.

Fransızcası : discrimination des saiaires.

İngilizcesi : wage discrimination.

(Bk; ücret).