Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜCRET FLEKSİBİLİTESİ NEDİR?


İşçi ücretlerinin ekonominin içinde bulunduğu şartlara derhal intibak edebilme kabiliyetini ifade etmektedir.

Ücretler ekonominin refah devrelerinde yükseliyor, daralma devrelerinde düşüyorsa tam bir ücret fleksibilitesinden bahsedilmektedir. Ücret fleksibilitesi yoluyla tam istihdamın temin edileceği uzun yıllar kabul edilmiştir.

Muhafazakâr iktisatçılar iktisadî hayata yapılan müdahalelerin genellikle ücretleri yukarıya doğru fleksibl, aşağıya doğru rijit hale getirdiğini iddia etmektedirler.

Neo-Klasikler ücret fleksibilitesinin istihdamı artırma konusunda etkili olabileceğini kabul eder. Keynes ise ücret fleksibilitesi yoluyla tam istihdama ulaşılamayacağı kanaatine varmıştır. Keynes'e göre ücret fleksibilitesinden doğacak yegâne netice fiyat istikrarsızlığı olacaktır.

Bugün genellikle ücret haddi ile mecmu harcama ve istihdam arasında kuvvetli bir ilişki olduğu kabul edilmekte ve üçü bir arada nazara alınmaktadır.. Günümüzde effektif talebin diğer bir ifade ile mecmu harcamaların ücret haddinden tamamen bağımsız olduğu iddia edilemez.

Almancası : Lohnflexibilitât.

Fransızcası : élasticité des saiaires.

İngilizcesi : wage flexibility.

(Bk: ücret, Pipou Etkisi).