Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜCRET FLEKSİBİLİTESİ NEDİR?


Klasik teorinin otomatik tam istihdam mekanizmasına göre, parasal ücret oranındaki bir
azalmanın, maliyetlerin ve rekabet şaetlerı altında fiyat düzeyinin düşmesine yol açacağı ve
toplam talepte değişiklik olmadığı taktirde satılan malların miktarıyla üretim ve istihdamı
arttıracağı iddiasıdır.