Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR NEDİR?


Ulaştırma, turizm, bankacılık, sigortacılık, borsacılık, eğlence sanayii, sağlık hizmetleri gibi faaliyet kollarını kapsar. Üçüncü sektörde, prodüktivite kavramının rolü zayıftır.

Meslekler arasında, çalışan nüfusa göre en düşük ölümle sonuçlanan kaza oranına üçüncü sektörde rastlanır.

Almancası : tertiârer Sektör; Sektör der Dienstfeistungen.

Fransızcası : secteur tertiaire.

(Bk; sektörler).