Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UFAKLIK NEDİR?


Küçük ve kesirli ödemelerde kullanılmak üzere basılır.

 

Ufaklık sikkeler içindeki madenin bedeli, resmî değeriyle ve temsil ettiği satınalma gücü ile kıyaslanamayacak kadar azdır.

Ufaklık sikkelerin ödeme kabiliyeti bütün ülkelerde kanunla sınırlanmıştır. Kanunlar, ufaklığa bir kabul haddi koyarak bunların bir ödemede kullanılabileceği en yüksek miktarı tayin etmiştir.

Ufaklığa kabul haddi konulmasının iki gerekli nedeni vardır.

Altın Standardında ve Çift Metal Sisteminde, tedavüle çıkarılan temsilî paraların değerli madene çevrilmesi, merkez bankalarınca taahhüt edilmekteydi. Halbuki ufaklığın bir kıymetli maden kuvertürü bulunmamaktaydı. Temsilî paralara güveni korumak üzere ufaklığın kullanılma alanı dar tutulmuştu.

Kâğıt para rejimlerinde de kabul haddine ait kanun hükümleri uygulanmağa devam etmiştir. Çünkü büyük ödemelerde kasdî olarak ufaklık kullanılması sıkıntılı durumlar yaratabilir.

Almancası : Kleingeld.

Fransızcası : change.

İngilizcesi : token money.

(Bk: para türleri, kabul haddi).