Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ULUSLARARASI LİKİDİTE NEDİR?


Uluslararası ödemelerin finansmanı için ülkelerin sahip oldukları resmi dış rezervlerin ya da ödeme araçları stoklarının toplamı.

Genellikle ülkelerin resmi dış rezervleri merkez bankaları tarafından tutulur ve bu rezervler altın, döviz, Özel Çekme Hakları (SDR) ve ımf rezerv pozisyonlarından oluşur. Uluslararası likidite kavramı, ülkelerin sahip oldukları bu rezervlerin toplamını, diğer bir deyişle dünya rezerv arzını ifade eder. Dünya ticaretinin ve mali akımlarının giderek genişlemesi, uluslararası likiditenin de artırılmasını gerektirir.

 İngilizcesi ; International liquidity