Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UNCTAD NEDİR?


Birleşmiş Milletlerin Ticaret ve Gelişme Konferansını belirten kısaltılmış ad'dır. UNCTAD, 1964 de kurulmuştur. Hedefi, dünya ticaretinin ve özellikle gelişme halindeki ülkeler dış ticaretinin inkişaf ettirilme sidir.

İkinci UNCTAD toplantısı 1968 de Delhi'de yapılmış ve 121 ülkeye mensup 1600 delege ile 44 organizasyon bu toplantıya katılmıştır.

Üçüncüsü ise 1972 yılında Şili'nin Santiago şehrinde yapılmıştır.

UNCTAD toplantıları, fiilî sonuçlar alınmasına müsait bir hava içinde geçmemektedir. Müzakereler, delegelerin isteklerini ve şikâyetlerini duyurdukları bir forum mahiyetini arzetmektedir.

Almancası : Welthandelskonferenz, Konferenz der Vereinten Nationen für Han del und Entwicklung.

Fransızcası : Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement.

İngilizcesi : United Nations Conference for Trade and Deveiopment