Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UNESCO NEDİR?


 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurulu adının İngilizce baş harfleridir.

1945 de 44 ülkenin katılması ile kurulmuştur. Merkezi Paris'tedir.

Bu kuruluşun amacı, ülkeler arasında eğitim, kültür ve bilim alanlarında işbirliği yapmak
suretiyle barış ve güvenliği sağlamaktır. Ayrıca, ülkelerarası adalete, insan hak ve
hürriyetlerine, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin saygı göstermeyi ve bütün insanlar
arasında bir kardeşlik havası yaratmayı gaye edinmiştir.

UNESCO bu amaçlara aşağıda gösterilen faaliyetlerde faydalı olmağa çalışmaktadır:

1.         Çeşitli haberleşme araçları kullanmak suretiyle (radyo gibi) milletlerarasında karşılıklı bilgi ve anlaşmayı sağlamak,

2. Ülkeler arasında bilgi seviyesini yükseltmek ve yaymak.

3. Halkın eğitim ve kültür seviyesini arttırmak ve eğitim alanını genişletmek.

Türkiye de UNESCO ya dahildir.

Almancası : Organization der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissens chaft und Kultur.

Fransızcası : Organisation des Nations Uniepour i'Education, ies Sciences et la Culture.

İngilizcesi : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.